Prijzen Ondernemers Achterhoek

De situatie

In navolging op de Guus Hiddink Award, is het idee ontstaan om de ‘Ondernemersprijzen Achterhoek’ in het leven te roepen. Een nieuw initiatief van Business Club De Graafschap, Rabobank Graafschap en VNO NCW Achterhoek. De Ondernemersprijzen Achterhoek stimuleren, inspireren, verbinden en geven bekendheid aan onderscheidend ondernemerschap in de Achterhoek als voorbeeld voor andere ondernemers. Het draagt bij aan de waardering voor en trots op het ondernemerschap in de Achterhoek.

De vraag

Kan Profilers de totale regie voeren over de organisatie van de Ondernemersprijzen Achterhoek?

Het resultaat

Wij namen deel aan de stuurgroep, vatte bij de start eerst alles samen in een plan van aanpak met doelstellingen, doelgroepen, tijdslijnen, acties en verantwoordelijke personen. Tijdens het hele traject zagen wij toe op een juist verloop, goede samenhang tussen de onderdelen én samenwerking tussen diverse organisaties en projectgroepen. In afstemming met diverse partijen zorgden wij voor de afgesproken invulling en organisatie van de avond. In nauwe samenwerking met de regievoerder op het toneel stelden we het draaiboek op voor de avond. Uiteraard waren we de avond zelf aanwezig om alles goed te laten verlopen.

Foto’s van de avond met dank aan Carlo Stevering.

arnold-ter-welle-contact

Kunnen wij je helpen?