ZEG Achterhoek logo

De situatie

De Achterhoek kent een groep jongeren in de leeftijd tussen 16 en 27 jaar in een kwetsbare positie. Voor hen is het niet makkelijk om de weg van school naar werk te vinden. Het is belangrijk om deze jongeren op weg te helpen. Hier zijn een aantal partijen in de Achterhoek samen mee bezig op basis van het actieplan  ‘Achterhoekse jongeren naar werk, school of betekenisvolle daginvulling 2018-2020’. Hierin is de beleidsdoelstelling geformuleerd dat in 2020 alle Achterhoekse jongeren tussen 16 en 27 jaar naar school gaan, werk of een betekenisvolle daginvulling hebben.

De vraag

Als kartrekker vroeg de gemeente Doetinchem aan Profilers een voorstel voor de communicatie rondom het actieplan.

Het resultaat

Aangezien het actieplan een initiatief is van meerdere samenwerkende partijen, was het van belang om de neuzen dezelfde kant op te krijgen en om uiteindelijk een campagne te ontwikkelen waar alle samenwerkende partijen zich in thuis voelen. We zijn het project gestart met brainstormsessies. Aansluitend hebben we de campagnethematiek 'ZEG' ontwikkeld met een bijbehorend creatief concept. Ook is er een communicatieplan opgesteld met communicatiedoelen, communicatiedoelgroepen, strategie en een voorstel voor de in te zetten middelen. De basis vormt het online platform www.zegachterhoek.nl. Alle initiatieven en ondersteuningsmogelijkheden die er in de Achterhoek zijn voor kwetsbare jongeren tussen 16 en 27 jaar, kunnen zij op dit centrale punt vinden. ZEG!

ZEG Achterhoek campagne materiaal
ZEG Achterhoek campagne materiaal

Wil je ook kennis maken met de kracht van echt?

Durf jij jezelf te zijn? Laten we dan snel afspreken en samen kijken wat jouw organisatie uniek maakt. Bel ons, mail ons of laat gewoon een berichtje achter.