VitaMee – JOY

De situatie

VitaMee ondervindt in de praktijk dat het re-integratieproces voor de verzuimende medewerker als een gecompliceerd, lastig en ingewikkeld geheel wordt ervaren en als een zware belasting wordt gezien. Daardoor kan de verzuimende medewerker een afwachtende houding ontwikkelen en toont deze weinig tot geen initiatief, ondanks wetsaanpassingen. Een gebrek aan zelfregie vormt een gevaar voor succesvolle re-integratie. Het is voor VitaMee essentieel om zelfregie bij de verzuimende medewerkers te verhogen om te komen tot succesvolle re-integratie. Dit wil VitaMee realiseren door de inzet van een buddy.

JOY visueel

De vraag

VitaMee heeft Profilers gevraagd om een eerste opzet voor een communicatieplan/campagne te maken voor de introductie van een buddy bij VitaMee.

Het resultaat

Na een aantal sparringsessies ontwikkelden we JOY. JOY activeert, adviseert en ondersteunt. De coach van JOY is de persoonlijke coach die de werknemer beschermt tegen de valkuilen bij re-integratie, maar die ook het kompas is op de zoektocht naar persoonlijk werkgeluk. Die de mogelijkheden laat zien, de werknemer helpt om het verstand te gebruiken en zijn of haar hart te volgen. Te kiezen wat het beste voor hem of haar is en hoe dat bereikt kan worden. De werknemer vindt zo stap voor stap de balans tussen terugkeer, uitdaging en geluk. De coach van JOY zorgt ervoor dat de plannen en acties van de werknemer niet botsen met de regels en belangen van de werkgever, de keurings- en uitkeringsinstanties, etc. Zekerheid, vertrouwen en rust bij alle partijen zijn sleutelwoorden.

JOY de buddy
arnold-ter-welle-contact

Kunnen wij je helpen?