Rabobank

De situatie

De ledenraadsleden van Rabobank Graafschap zijn op zoek gegaan welke competenties nodig zijn om de (nieuwe) rol van ledenraadslid goed te kunnen vervullen. Hieruit zijn 6 meest waardevolle competenties geselecteerd en per ledenraadslid is in beeld gebracht welke competenties hij/zij bezit en wat zijn of haar passie is. Van daaruit is zichtbaar geworden welke competenties de Rabobank binnen de ledenraad al in huis heeft en welke ze missen. Dit helpt bij het opstellen van een functieprofiel en bij het zoeken van juiste kandidaten.

De vraag

Aan Profilers is gevraagd om een kaartsysteem te ontwikkelen met daarin een grafische weergave van onder andere competenties, USP’s en passies van de leden van de ledenraad van Rabobank Graafschap.

Het resultaat

Een kaartsysteem waarbij de ledenraadsleden ieder de persoonlijke informatie hebben ontvangen. Voor Rabobank Graafschap zijn deze kaarten in een waaier samengevoegd. Het verzamelbord geeft een totaalbeeld van de benodigde en al aanwezige competenties van de ledenraadsleden.

arnold-ter-welle-contact

Kunnen wij je helpen?