Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

De situatie

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) heeft vanuit de Provincie subsidie ontvangen om het kennisinstituut voor de Nedersaksische taal te worden/kunnen zijn voor heel Gelderland. Eén van de activiteiten die daaruit voortvloeien is de organisatie van een symposium over de ontwikkeling van het Nedersaksisch.

logo-erfgoed

De vraag

Aan Profilers is gevraagd om haar bijdrage te leveren aan de organisatie van dit symposium. Het doel van deze bijeenkomst is kennis en ideeën delen over de streektaal: het Nedersaksisch. Het uiteindelijke resultaat is dat de genodigden de nut en de noodzaak (blijven) inzien van het behoud van de streektaal en hoe zij hieraan kunnen bijdragen.

Het resultaat

Besloten is om een hybride event te organiseren. Dit betekent dat een deel fysiek in de zaal aanwezig is en dat een deel online kan deelnemen. Tijdens het symposium werd bi-j gepraot over het belang van onze taal en er werd gespard over manieren om hem ook in de toekomst te behouden. De presentatie was in handen van Frans Miggelbrink; bijgestaan door Femia Siero, directeur Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. In drie sessies schoven verschillende gasten aan uit verschillende geledingen. De Boetners zorgden voor een mooie, achterhoekse, muzikale omlijsting.

Profilers voerde de regie voor het totale traject

 • Het plan schreven met doelen, doelgroepen, doelstellingen, tijdslijnen, budgetten en verantwoordelijke personen per actie.
 • Toezagen op een juist verloop, goede samenhang tussen de onderdelen en samenwerking tussen diverse organisaties.
 • Regelmatig afstemden met het ECAL, zodat zij volledig op de hoogte was van de ondernomen acties en zo de vinger aan de pols kon houden.
 • In afstemming met de partijen, opnieuw zorgden voor de afgesproken invulling en de organisatie van de middag (regie, productie, sprekers, locatie, aankleding, etc.). Partijen werden opnieuw door ons benaderd en vastgelegd.
 • Voor de dag zelf een uitgebreid dagdraaiboek maakten en alle betrokkenen hierin meenamen.
 • Gedurende het symposium aanwezig waren en zorgden voor de ontvangst van de genodigden, sprekers, etc.
 • Het gehele communicatietraject rondom het congres begeleidden, zowel on- als offline.
 • Alle teksten herschreven voor onder andere persberichten, uitnodigingen, social mediaberichten.
 • Het ontwerp hebben aangepast voor de uitnodiging en de uitnodigingen verstuurde naar de genodigden.
 • De vooraankondiging voor de zomer verzorgden en de officiële uitnodiging direct na de zomer.
 • De registratie van deelnemers volledig bijhielden.
 • Persberichten en persuitnodigingen aanboden bij de regionale bladen en omroepen.
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer
arnold-ter-welle-contact

Kunnen wij je helpen?